Okuryazar / Kitaplar / Safahat isimli kitabı görüntülemektesiniz.
13 kişi beğendi
7 kişi okudu
0 kişi inceledi ve yorumladı
5 kişi alıntıladı ve paylaştı
Hakkında

Safahat

Mehmet Akif Ersoy Safahat - Şiir kitabı Pdf e-kitap oku / indir


Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Milli Mücadelenin önde gelen isimlerinden biridir. Toplumun ortak bir ruh etrafında toplanması ve mücadele etmesi için sesiyle, sözüyle, kalemiyle büyük çaba göstermiştir. Başta İstanbul olmak üzere, Anadolu’da mücadelenin örgütlenmesi doğrultusunda makalelerle, yaptığı konuşmalarla işgale karşı halkın direnişe geçmesinde önemli rol oynamıştır.

Yazılarında ve şiirlerinde altını çizerek işlediği hususları kendi hayatına yansıtmış, hem yazılarıyla hem yaşayış biçimiyle topluma örneklik teşkil etmiş bir kişiliktir Mehmet Akif. Milli Mücadele ve sonrasında, içinde yaşadığı topluma ve dünyaya dair ilkeli bir duruş sergilemiştir. Çalışmak, çaba göstermek, yılmamak, mücade etmek, Hakkı ve hakikati dosdoğru şekilde her ortamda dile getirmek Mehmet Akif’in sarsılmaz ilkelerini oluşturmuştur.

Bu doğrultuda, başyazarlığını (başmuharrirliğini) yaptığı haftalık derginin isminin Sırat-ı Müstakim olması hiç de yadırgatıcı değildir.

Okumakta olduğunuz Safahat, Mehmet Akif’in ilk yayınlanan şiir kitabıdır. Sonraki şiir kitaplarında da üst başlık olarak Safahat ismini kullanmış olmakla birlikte, her bir kitabının kendine özgü bir başlığı bulunmaktadır.

Türkiye’de birçok yazar ve şairde olduğu gibi, Mehmet Akif’in yayınlanan kitaplarında, iyi niyetli de olsa bir yöntem hatası yapılmaktadır. Ayrı ayrı basılmış eserleri, yayın ve dağıtım kaygılarıyla bir araya getirerek okura ulaştırma yolu tercih edilmiştir. Bu ise, kanaatimizce eserlerinin değerini artırmak yerine düşürmektedir. Daha fazla okunmaları yerine daha az okunmalarına yol açmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz çerçevede, Mehmet Akif’in yedi şiir kitabı çoğu vakit sadece Safahat adı altında Külliyat olarak adeta bir ansiklopedi gibi yayınlanmıştır. Her bir eseri de, o külliyat içinde belirtilmiş olsa da, eserin hacmi artmış, her bir şiir kitabının kendi bütünlüğü kanaatimizce bir hayli zedelenmiş, zayıflamıştır. Bunun bir göstergesi, birçok kitaplıkta bulunmasına rağmen, okunmadan rafta kalmasıdır.

Okur Yazar Derneği Yayınları olarak, yazarın / şairin farklı vakitlerde yayınlanmış olan eserlerini kendi yaptığı gibi, ayrı ayrı yayınlamayı daha uygun görüyoruz. Bu kapsamda, ilk şiir kitabını Safahat’ı yayınlıyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. Böylece, eserin hak ettiği saygının yanı sıra geniş kitlelerce ve özellikle genç kuşaklarca daha fazla okunacağını umuyoruz.

Ülkemizin edebiyat ve kültür hayatına mütevazı bir katkı olması dileğiyle.

-Önsöz'den-


Mehmet Akif Ersoy Safahat kitabı içindekiler


Mehmet Akif Ersoy: Hayatı ve Eserleri 
Editör’ün Önsözü

SAFAHAT

Bana Sor Sevgili Kâri’
Fâtih Câmii
Hasta
Tevhîd Yâhud Feryâd
Küfe
Durmayalım
Hasır
Geçinme Belâsı
Meyhâne
Mezarlık
Bayram
Hasbihâl
Selmâ
Merhum İbrâhim Bey
Azim
Seyfi Baba
İnsan
Kör Neyzen
Acem Şâhı
İstibdâd
Hürriyet
Kocakarı ile Ömer
Ezanlar
Cânan Yurdu
Bir Mersiye
Dirvâs
Mahalle Kahvesi
Köse İmam

NAZIM PARÇALARI

Ressam Haklı!
Bir Mezar Taşına Yazılmış idi
Bir Resmin Arkasına Yazılmış idi
Şâir Huzûrunda Münekkid
Bu da Bir Mezar Taşı İçin Yazılmış idi
Gül, Bülbül
Tercümedir
Tercümedir
Hüsrân-ı Mübîn
Âhiret Yolu
İstiğrâk
Âmin Alayı
Hasbihâl
Bebek Yâhud Hakk-ı Karâr
Yemişçi İhtiyar
İ’tirâf

***

Mehmet Akif'in Safahat şiir kitabı E-kitap olarak (PDF) formatında Okuryazar'da. E-kitap okumak veya indirmek için E-Kitap Oku sekmesini kullanınız. Daha fazla bilgi isterseniz, sağ üst köşedeki profil bliglerinizden Yardım ve SSS sayfasına göz atabilirsiniz.


Konu: Mehmet Akif Ersoy şiirleri, Mehmet Akif Ersoy şiir kitapları

Kitap Yorumları

Şu yazılar da ilginizi çekebilir