Temel İlkelerimiz

okuryazar-hakkinda.jpg


Yayın İlkelerimiz


Okuryazar aşağıdaki ilkeleri benimser. Kullanıcılarından da bu ilkelere uygun davranmasını, diğer kullanıcılarla ilişki ve etkileşiminde bu ilkeleri gözetmesini bekler.


1. Yaşamın amacı maddî ve manevî varlığın korunması, geliştirilmesi ve yetkinleşmesidir. Tüm canlılar hiçbir başka gerekçe aranmaksızın, kendi varoluşlarının bir sonucu olarak saygın koşullarda yaşama hakkına sahiptir.

2. Okuryazar tüm insanları dil, renk, cinsiyet, düşünce, felsefî inanç, din, mezhep, soy, yaş, ekonomik konum ve benzeri farklılıkları ne olursa olsun, ahlaki bakımdan değerli, eşit, saygın varlıklar olarak görür.

3. Okuryazar hayatın her alanında ölçülülüğü bir erdem olarak benimser.

4. Okuryazar mümkün olan en fazla sayıda insanın en fazla mutlu olabileceği konulara öncelik verir, herkesin ortak faydasına olan konuların yaygınlaşmasını teşvik eder.

5. Okuryazar herkes için saygın bir yaşam inşa edilebileceğine, bunun için ise insanların düşünce, görüş, talep ve önerilerini eşit, özgür ve ahlaki koşullarda diğer insanlarla ve toplumla paylaşmasının vazgeçilmez olduğuna inanır.

6. “Önce özeleştiri, sonra eleştiri”. Okuryazar eleştiriyi varlığın gelişmesine, yetkinleşmesine yönelik bir faaliyet olarak görür. Gerçek eleştirinin gerçek özeleştiri ile başlayacağı, eleştirinin özeleştiriden önce ve ondan ayrı olamayacağı görüşünü benimser. Özeleştiri ve eleştiriyi yıkıcı değil, aksine yapıcı bir durum ve pratik olarak görür.

7. Okuryazar her ne şekilde olursa olsun, diğer bir canlının veya insanın kırılmasına, incinmesine neden olabilecek faaliyetlerden uzak durur. Her türlü faaliyetinde, insanların kişiliklerine, itibarlarına ve mahremiyetlerine azami ölçüde saygılı davranır. İnsan ve hayvan haklarının korunmasına, geliştirilmesine yönelik etkinlikleri anlamlı ve değerli görür. Evrensel ve ahlaki ölçütler içinde, insan ve hayvan haklarına yönelik etkinlikleri özendirir, destekler.

8. Okuryazar her alanda toplumsal dayanışmayı geliştirmeye, kişiler arasında toplumda ve uluslararasında barış ve kardeşliği teşvik etmeye, desteklemeye özen gösterir.

9. Okuryazar yayınlarında adaleti, hakkaniyeti, hukukun üstünlüğünü, toplumsal meşruiyet ve vicdanı esas alır; bunları her türlü kişisel çıkar ve tutkuların üstünde görür.

10. Bu çerçevede Okuryazar medya etiğine ve basın ahlak ilkelerine özen gösterir; burada belirtilen ilkelere uygun yazı ve içeriğin yaygınlaşması teşvik edilir.

11. İnsanların kişiliklerini, itibarlarını, mahremiyetlerini gözeten, insanlar arasında işbirliği, dayanışma ve empatinin gelişmesine katkı sağlayan yazı ve içerikler teşvik edilir.

12. Kişi ve kurumları küçük düşürücü ya da aşağılayıcı içeriklere izin verilmez.

13. Dil, renk, cinsiyet, düşünce, felsefî inanç, ideoloji, din, mezhep, soy, yaş vb. bakımlardan insanlar arasında dışlayıcılığa, ayrımcılığa yol açabilecek içeriklere yer verilmez.

14. Kullanım ve Hizmet Koşulları'nda ayrıntılı olarak belirtilen, içeriğinde şiddet ve suç ögeleri barındıran, insanları yanıltma veya yönlendirme amacı taşıyan, olumsuz duygu ve düşünceleri yaymaya yönelik içeriklere yer verilmez.

15. Okuryazar’da, kullanıcıların ürettikleri içerikler kendilerine aittir. Kullanıcılar paylaştıkları her türlü içerikten de hukuki açıdan sorumludur. Ek olarak, kullanıcılar ürettikleri içeriklerin bir kısmının veya tümünün Okuryazar tarafından yeni içerik üretiminde kullanılmasına, ürettikleri içeriklerin tanıtım amacıyla diğer kullanıcılarla veya üçüncü taraflarla paylaşılmasına veya içeriklerine platformun diğer bölümlerinde, daha fazla kullanıcıya ulaştırılması amacıyla yer verilmesine ve paylaşılmasına izin vermiş sayılır. Okuryazar’daki içeriklerden, üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamak ve aktif bağlantı verilmek koşuluyla yararlanılabilir.


Kullanım ve Hizmet Koşulları'na göz atmak için tıklayın
Anasayfa · Yardım ve SSS · Hakkımızda · İlkeler · İletişim