Kullanım ve Hizmet Koşulları

okuryazar-hakkinda.jpg


Okuryazar’a hoş geldiniz


Okuryazar; kullanıcıların kendilerine ait profiller oluşturarak birbirleriyle iletişim kurmasına, ileti, yorum, fotoğraf veya yazı gibi içerikler paylaşmasına, gruplar, etkinlikler, sayfalar oluşturmasına, dergi, kitap ve müzik bölümlerinde yazarlar ve sanatçıların yanı sıra kitap ve şarkılara dair duygu ve düşüncelerini paylaşmasına imkân sağlayan bir sosyal ağ platformudur. Okuryazar’ın başlıca amacı kullanıcıları için nitelikli ve insani değerlere öncelik veren bir sosyal ve kültürel ortam sunmaktır. Okuryazar’ın işlevlerini sağlıklı ve verimli şekilde yürütebilmesi için bir dizi ilkeler ve koşullar belirledik. Kullanıcıların bu ilkeleri ve koşulları dikkate alarak Okuryazar’da hesap açması ve kullanması beklenmektedir. 


A. Temel ilkelerimiz

Okuryazar aşağıdaki ilkeleri benimser. Kullanıcılarından da bu ilkelere uygun davranmasını, diğer kullanıcılarla ilişki ve etkileşiminde bu ilkeleri gözetmesini bekler. 

1. Yaşamın amacı maddî ve manevî varlığın korunması, geliştirilmesi ve yetkinleşmesidir. Tüm canlılar hiçbir başka gerekçe aranmaksızın, kendi varoluşlarının bir sonucu olarak saygın koşullarda yaşama hakkına sahiptir.

2. Okuryazar tüm insanları dil, renk, cinsiyet, düşünce, felsefî inanç, din, mezhep, soy, yaş, ekonomik konum ve benzeri farklılıkları ne olursa olsun, ahlaki bakımdan değerli, eşit, saygın varlıklar olarak görür.

3. Okuryazar hayatın her alanında ölçülülüğü bir erdem olarak benimser.

4. Okuryazar mümkün olan en fazla sayıda insanın en fazla mutlu olabileceği konulara öncelik verir, herkesin ortak faydasına olan konuların yaygınlaşmasını teşvik eder.

5. Okuryazar herkes için saygın bir yaşam inşa edilebileceğine, bunun için ise insanların düşünce, görüş, talep ve önerilerini eşit, özgür ve ahlaki koşullarda diğer insanlarla ve toplumla paylaşmasının vazgeçilmez olduğuna inanır.

6. “Önce özeleştiri, sonra eleştiri”. Okuryazar eleştiriyi varlığın gelişmesine, yetkinleşmesine yönelik bir faaliyet olarak görür. Gerçek eleştirinin gerçek özeleştiri ile başlayacağı, eleştirinin özeleştiriden önce ve ondan ayrı olamayacağı görüşünü benimser. Özeleştiri ve eleştiriyi yıkıcı değil, aksine yapıcı bir durum ve pratik olarak görür.

7. Okuryazar her ne şekilde olursa olsun, diğer bir canlının veya insanın kırılmasına, incinmesine neden olabilecek faaliyetlerden uzak durur. Her türlü faaliyetinde, insanların kişiliklerine, itibarlarına ve mahremiyetlerine azami ölçüde saygılı davranır. İnsan ve hayvan haklarının korunmasına, geliştirilmesine yönelik etkinlikleri anlamlı ve değerli görür. Evrensel ve ahlaki ölçütler içinde, insan ve hayvan haklarına yönelik etkinlikleri özendirir, destekler.

8. Okuryazar her alanda toplumsal dayanışmayı geliştirmeye, kişiler arasında toplumda ve uluslararasında barış ve kardeşliği teşvik etmeye, desteklemeye özen gösterir.

9. Okuryazar yayınlarında adaleti, hakkaniyeti, hukukun üstünlüğünü, toplumsal meşruiyet ve vicdanı esas alır; bunları her türlü kişisel çıkar ve tutkuların üstünde görür.

10. Bu çerçevede Okuryazar’da basın ahlak ilkelerine özen gösterilir; ayrıca burada belirtilen ilkelere uygun yazı ve içeriğin yaygınlaşması teşvik edilir.

11. İnsanların kişiliklerini, itibarlarını, mahremiyetlerini gözeten, insanlar arasında işbirliği, dayanışma ve empatinin gelişmesine katkı sağlayan yazı ve içerikler teşvik edilir.

12. Kişi ve kurumları küçük düşürücü ya da aşağılayıcı içeriklere izin verilmez.

13. Dil, renk, cinsiyet, düşünce, felsefî inanç, ideoloji, din, mezhep, soy, yaş vb. bakımlardan insanlar arasında dışlayıcılığa, ayrımcılığa yol açabilecek içeriklere yer verilmez.

14. Aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen, içeriğinde şiddet ve suç öğeleri barındıran, insanları yanıltma veya yönlendirme amacı taşıyan, olumsuz duygu ve düşünceleri yaymaya yönelik içeriklere yer verilmez.

15. Okuryazar’da, kullanıcıların ürettikleri içerikler kendilerine aittir. Kullanıcılar paylaştıkları her türlü içerikten de hukuki açıdan sorumludur. Ek olarak, kullanıcılar ürettikleri içeriklerin bir kısmının veya tümünün Okuryazar tarafından yeni içerik üretiminde kullanılmasına, ürettikleri içeriklerin tanıtım amacıyla diğer kullanıcılarla veya üçüncü taraflarla paylaşılmasına veya içeriklerine Dergi vb. gibi alanlarda daha fazla kullanıcıya ulaştırılması amacıyla yer verilmesine ve paylaşılmasına izin vermiş sayılır. Okuryazar’daki içeriklerden, üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamak ve aktif bağlantı verilmek koşuluyla yararlanılabilir.

B. Kullanıcılara sunduğumuz özellikler

Kullanıcılar;

1. Kendine profil açabilme, Kişisel Profil akışında, “Anasayfa” ve “Ahali Ne Diyor” akışlarında ve diğer yerlerde ileti ve yorum paylaşabilme; izin vermişlerse, diğer kullanıcıların akışlarında, gruplarında, sayfalarında paylaştığı içeriklere dair ileti paylaşabilme, yorumlar yapabilme, 

2. “Anasayfa” ve “Ahali Ne diyor?” akışlarında kendi ileti ve etkinliklerine yer verebilmenin yanı sıra “Anasayfa” akışında tüm kullanıcıların, “Ahali Ne diyor?” akışında ise takip ettiği kişilerin ileti ve etkinliklerini takip edebilme, bu akışlarda diğer kullanıcılarla etkileşim oluşturabilme,

3. “Arzuhalci” bölümü yoluyla dilediği konularda etiketler oluşturarak, diğer kullanıcılarla etkileşime girme, ortak konular üzerine içerikler üretme, üretilmiş içerikleri takip etme ve paylaşma,

4. Başka kullanıcıları takip etme ve onlar tarafından takip edilebilme,

5. Diğer kullanıcıların da katılabileceği şekilde gruplar-kulüpler kurabilme, grupları yönetme, kurulmuş grup ve kulüplere katılabilme,

6. Kişisel veya tüzel olarak sayfalar açabilme; bu sayfalarda koşullara uygun olmak şartıyla, içerikler paylaşabilme,

7. Etkinlikler oluşturma, bu etkinliklerin Anasayfa ve Ahali ne Diyor? akışlarında diğer kullanıcılar tarafından görülebilmesi,

8. Yazı bölümünde, kişisel yazılarını, fotoğraflarını ve içeriklerini yayımlama, başka kullanıcıların yazılarını takip edebilme, beğenme ve yorumlayabilme,

9. Dergi bölümünde, Okuryazar Editör Ekibi tarafından seçilen yazıları takip edebilme, kendi yazılarının seçilebilme imkanı,

10. Kitap bölümünde, kitaplarla ilgili görüş ve yorumları paylaşabilme, beğenebilme, okuduğunu belirtebilme ve kendi profilinde beğendiği veya okuduğu kitapları listeleyebilme, bu şekilde başka kullanıcıların sizin kitap listenizi görebilmesi imkanı,

11. Müzik bölümünde, sanatçıların hayatını ve albümlerini ve şarkılarını takip edebilme, beğenme ve kendi sanatçı ve müzik listende sanatçılara ve şarkılara yer verebilme,

12. Fotoğraflar bölümünde, fotoğraf albümleri oluşturabilme ve diğer kullanıcılarla paylaşabilme,

13. Mesaj bölümünde, kullanıcılarla özel olarak mesajlaşabilme,

14. Bildirimlerle, sizinle veya ürettiğiniz içeriklerle etkileşime giren kullanıcılar hakkında bilgilendirme,

15. Ayarlar ile diğer kullanıcıların sizinle ne ölçüde iletişime girebileceğini, profilinizde ileti yazıp yazamayacağını belirleme yetkisi,

16. Ürettiğiniz içerikleri daha sonra dilerseniz düzeltebilme veya silebilme yetkisi,

17. Sizin içeriklerinizle ilgili yapılan yorumları silebilme,

18. Diğer kullanıcıların, profillerin, grupların, sayfaların içerik ve etkinliklerini Okuryazar’a bildirme veya şikâyet edebilme özelliklerinden yararlanabilirler.

19. Kullanıcılar, yukarıda belirtilen özellikleri tamamlayıcı mahiyette mevcut veya yeni eklenecek özellikleri ve hizmetleri de bu çerçevede kullanabilirler.

C. Kullanıcılar Yukarıda Belirtilen Özellikleri Nasıl Kullanabilir?

Okuryazar olarak ilkelerimiz doğrultusunda sağlıklı hizmet verebilmemiz ve güvenilir bir ortam inşa edebilmemiz için kullanıcılar, yukarıda belirtilen özelliklerden yararlanırken,

1. Okuryazar’da, gerçek hayatta kullandığınız adı kullanmayı,

2. Hakkınızda doğru bilgiler girmeyi,

3. Sadece kendinize ait ve bir tek hesap oluşturmayı,

4. Profil akışınızı kişisel amaçlarınız için kullanmayı,

5. Şifrenizi başkaları ile paylaşmamayı, başkalarına Okuryazar hesabınıza erişim hakkı tanımamayı, bilgimiz ve iznimiz olmadan hesabınızı başka bir kişiye devretmemeyi taahhüt edersiniz.

Bu kapsamda;

6. Okuryazar’da açılacak kullanıcı hesabında gerçek isim kullanılması zorunludur. Bu, kullanıcıların taklit hesaplardan, sahtekârlıklardan ve şifre tuzaklarından korunmasına yardımcı olur. Bu nedenle, Okuryazar’da insanları aldatmak amacıyla başkasına ait fotoğraflar da kullanılamaz. Başka bir kişi ya da oluşumun kimliğini takınan veya bu kişi ya da oluşumu temsil ediyor görünen bir hesap oluşturulamaz, yetkili olmadan başka bir kişi veya kurumun kimliğini takınan ya da bu kişi veya kurum adına hareket eden bir grup veya sayfa da açılamaz.

7. Kullanıcı isimlerinde simgeler, sayılar, sıra dışı büyük harfler, tekrarlanan karakterler veya noktalama işaretleri bulunamaz. Ayrıca, birden fazla dilden karakterler, mesleki veya dini hiçbir unvan, isim yerine değişik kelime veya ifadeler ile saldırgan veya müstehcen kelime veya ifadeler bulunamaz.

8. Kullanıcı hesaplarında, yanlış doğum tarihi verilmesi, birden fazla kişiyi temsil eden veya birden fazla kişi tarafından kullanılan bir hesap oluşturulması, bir tek kullanıcı olarak birden fazla hesap açılması veya başkasının eline geçtiği tespit edilen hesaplar ile uzun süre pasif kalan boş hesaplar silinir.

9. Kullanım ve Hizmet Koşulları'nın herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda hesaplar askıya alınabilir veya silinebilir veyahut sayfalar, gruplar, etkinlikler, yazılar, yorumlar ve sair içerikler kullanımdan kaldırılabilir, silinebilir.

10. Okuryazar ayrıca herhangi bir teknik veya başka bir nedenle, kullanıcı, sayfa, grup - kulüp veya etkinlik adlarının url uzantılarında düzeltme veya değişiklik yapma hakkını koşulsuz saklı tutar. Bu tür bir düzenlemeden, kullanıcının, sayfanın, grubun veya etkinliğin görünen adı ile takipçileri, takip ettikleri, üyeleri, katılımcıları veya paylaştığı ileti, yorum ve içerikler etkilenmez.

D. Okuryazar’da Neler Paylaşabilirsiniz, Neler Paylaşamazsınız?

Yukarıda belirtilen temel ilkeler doğrultusunda, belirtilen özellikleri kullanabilirsiniz. Ancak, burada belirtilen ilkelere, evrensel insan haklarına, evrensel hayvan haklarına, uluslararası ve ulusal hukuki düzenlemelere ve evrensel ahlak kurallarına aykırı içerikler paylaşamazsınız. Bu kapsamda kullanıcılar aşağıda belirtilen türde davranışlardan kaçınmayı ve bu türde içerikler, iletiler, görüntüler paylaşmamayı taahhüt ederler:

1. Temel ilkelerimizi ihlal eden içerikler,

2. Hukuka aykırı, yanıltıcı, ayrımcı veya aldatıcı paylaşım ve içerikler

3. Asılsız haber ve yanlış bilgileri yayan içerikler

4. Kişilere veya kurumlara yönelik aşağılama veya küçük düşürme amaçlı içerikler

5. Kişilere veya kurumlara yönelik doğrudan veya dolaylı tehdit içeren içerikler

6. Kişilerin rıza veya izinleri olmadan siyasi, dini, mezhepsel, etnik, cinsel vb. kimliklerini hedef alan veya ifşa eden içerikler

7. Kişilere dini inanç, ırk, milliyet, etnik köken, cinsiyet, hastalık veya engellilik gibi özellikleri üzerinden hakaret eden, saldıran veya alay eden içerikler

8. Kişilere ve canlılara yönelik zorbalık ve taciz niteliğinde içerik ve görüntüleri

9. Cinsel istismar, fuhuş, başkalarına fuhuş yaptırma, çocukların cinsel ve cinsel olmayan her türlü istismarı, çocuk çıplaklığı, yetişkinlerin cinsel istismarı, yetişkinlere yönelik çıplaklık ve cinsellik, cinsel ilişki talebi gibi her türlü uygunsuz içerikler

10. Toplumu aldatmaya yönelik her türlü içerik ve görüntüler

11. Dolandırıcılık ve aldatmaya yönelik, gerçeğe uygun olmayan her türlü içerik

12. Başkalarını kasıtlı bir şekilde aldatan, kendini gerçeğe uygun olmayan şekilde tanıtan veya başka şekillerde insanların duygularını sömürerek dolandıran her türlü içerikler

13. Başka kişi veya kurumları zarara uğratarak mali veya kişisel kazanç elde etmeye yönelik olarak başkalarını aldatan, yatırım veya finans sahtekarlıkları, kredi sahtekarlıkları, saadet zincirleri, para aklama veya yüksek kazanç vadeden yatırım sahtekarlıkları, gerçeğe uygun olmayan kimlik sahtekarlıkları, hayır kurumu sahtekarlıkları, romantizm veya taklit sahtekarlıkları, sahte işletme veya kuruluşlar kurma, ürün veya ödül sahtekarlıkları, hibe ve sosyal yardım sahtekarlıkları, maddiyat, maneviyat veya illuminati sahtekarlıkları, sahte sigorta ve her türlü sigorta sahtekarlıkları, sahte işler, evden çalışma sahtekarlıkları veya hemen zengin olma sahtekarlıkları, borç yardımı veya kredi notu düzeltme sahtekarlıkları, belgelerde veya finansal araçlarda sahtecilik yapmak, bunları almak veya satmak, sahte veya taklit belgeler, sahte veya taklit para birimleri veya kuponlar, sahte veya taklit eğitim ve meslek belgeleri oluşturmak, almak satmak, kredi kartı dolandırıcılığı ve çalıntı finansal bilgilerle satın alınan ürünler veya varlıkları takas etmek, satmak veya satın almak, kişisel kimlik bilgileri almak satmak, henüz yapılmamış olan sınavlar veya cevap kağıtları alım satımı, paylaşımı, bahislerle ilgili manipülasyon içeren içerikler

14. Siz veya başkaları tarafından yapılan hırsızlıkla ilgili olumlayıcı, onaylayıcı içerikler

15. Seçim dönemlerinde, insanları kışkırtma veya seçim suçlarına yönlendirme amacı güden içerikler

16. Şiddet içeren veya suça teşvik eden içerikler; suç ve suçluyu öven içerikler

17. Aile içi şiddet görüntüleri

18. İntihar veya kendine zarar vermeye yönelik içerikler

19. İnsanlara ve hayvanlara zarar veren faaliyet ve içerikler, insanlara ve hayvanlara yönelik acımasız ve duyarsız içerikler

20. Her türlü terör faaliyeti ve terör propagandası barındıran içerikler

21. Uyuşturucu veya silah kaçakçılığı içerikleri

22. Saldırı, cinayet, adam kaçırma içerikleri

23. Kara para aklama, gasp, haraç veya kaçakçılık içerikleri

24. Zorla/borca karşılık çalıştırma, kölelik veya organ kaçakçılığı barındıran içerikler

25. Şiddet veya fiziksel yaralanma riskine yol açabilecek yanlış bilgiler ve doğrulanamayan söylentiler

26. Nefret suçları, organize nefret veya organize şiddet faaliyetlerine dair içerikler

27. Mülke zarar verme veya vandallık

28. Asılsız ihbarda bulunma

29. Kimliğinin veya yasal bir davaya müdahil olmasının kamuya açıklanması kısıtlanan tanık veya kişilerin kimliğini açığa çıkaran içerikler

30. Kimlik hırsızlığı veyahut kişilerin, kişisel kimlik, ikamet gibi bilgilerini veya finansal veya tıbbi bilgileri gibi gizli bilgilerini ve gizlilik haklarını ihlal eden içerikler

31. Telif hakkı, fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere gerçek veya tüzel başka kişilerin haklarını ihlal eden içerikler ile ticari marka hakkı ihlali oluşturan içerikler

32. Uyuşturucu, tıbbi olmayan ilaçlar ve tıbbi ilaçların alım satımıyla ilgili içerikler

33. Ateşli silahlar, alkol ve tütün, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar, kesici aletler ve kilo verme ürünleri gibi yasal düzenlemelere tabi ürünlere dair içerikler

E. Siber Güvenliğe Dair Hususlar

Okuryazar, güvenilir bir platform olmaya büyük önem vermektedir; bu nedenle hem platformun hem kullanıcıların güvenini ve güvenliğini korumaya azami özen gösterir.
1. Spam kullanarak kullanıcı sayısını artırma veya üyelerin bilgilerini toplama girişimlerine

Bu çerçevede,

2. Otomatik veya manuel yöntemler kullanılarak (önceden verilmiş iznimiz olmaksızın) Okuryazar’da veri toplamaya veya bu verilere erişmeye ya da erişim izninizin olmadığı verilere erişme girişiminde bulunmaya

3. Siber güvenlik kurallarını ihlal ederek, kişisel bilgileri aldatıcı veya istilacı yöntemlerle toplama girişimlerine

4. Yaygın olarak bilinen markaları taklit eden sitelerle ilgili içeriklere

5. Bir alan adını (domaini) ele geçirmek, siber sistemleri bozmak veya sekteye uğratmak, fidye istemek ya da veri sistemlerine yetkisiz erişim sağlamak amacıyla bilgisayar korsanlığı yapmaya

6. İçeriklerde yanıltıcı içerikler, aldatıcı açılır pencereler, beğenme / paylaşım tuzakları, aldatıcı yönlendirme sayfası özellikleri ve tıklama tuzakları kullanan içeriklere

7. Başkalarını taciz etmek için Okuryazar bildirim ve şikâyet özelliklerini kötüye kullanımına

8. Virüs veya kötü amaçlı yazılımlar yükleyerek Okuryazar özelliklerinin kullanıma kapanmasına, aşırı yüklenmesine, düzgün çalışamamasına veya görünüşünün bozulmasına sebep olabilecek davranışlara izin verilmez. Bu tür kötü amaçlı içerik üreten veya davranışlarda bulunan hesaplar askıya alınır veya silinir.

F. Fikri mülkiyetimizin kullanımına ilişkin sınırlamalar

Okuryazar’ın görsel tasarım ve yazılımının fikri mülkiyet hakkı saklıdır. Okuryazar yazılımını kopyalamak, değiştirmek, türevlerini oluşturmak, kaynak kod haline dönüştürmek veya başka biçimlerde kodları almaya çalışmak için Okuryazar’ın yazılı iznini almanız gerekir. Tasarımın, özellikler arasında bulunan içerik ve ifadelerin de başka mecralarda kullanılması yazılı izne tabidir.

G. Sorumluluk Reddi Beyanı

Okuryazar olarak, kullanıcılara sunduğumuz özellikleri ve uygulamaları nitelikli şekilde sunmak için çaba gösteriyoruz. Özellik ve uygulamalarımızı, kullanım ve hizmet koşullarımızı bu platformu kullanan herkesin kolaylıkla kavrayacağı ve uyacağı şekilde açık ve anlaşılır şekilde belirlemeye özen gösteriyoruz. Ancak platformda sunduğumuz özellikler, uygulamalar, hizmetler "olduğu gibi" sunulmaktadır. Dolayısıyla özellik, hizmet veya ürünlerimizin her zaman doğru, güvenli veya hatalardan arınmış olacağını ya da kesintisiz, gecikmesiz veya kusursuz çalışacağını garanti etmiyoruz. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, zımni pazarlanabilirlik, özel bir amaca uygunluk, zapta karşı teminat ve ihlal etmeme garantileri dahil, açık veya zımni her tür garantiyi reddediyoruz. İnsanların neler söylediğini kontrol etmiyoruz veya yönlendirmiyoruz. Bu kişilerin internette veya internet dışında tutum ve davranışları veya paylaştıkları herhangi bir saldırgan, uygunsuz, müstehcen, yasadışı veya başka biçimde uygunsuz içerikler için tarafımız sorumlu tutulamaz. Özellik, hizmet veya ürünlerimizde aksaklıklar veya sorunlar yaşanabilir. Bu kapsamda, yükümlülüğümüz yürürlükteki yasalar çerçevesinde sınırlıdır. Bu koşullardan veya Okuryazar özellik, hizmet ve ürünlerinden kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olan herhangi bir kâr, gelir, bilgi veya veri kaybı ile bağlı, özel, dolaylı, emsal niteliğinde, cezai veya arızi zarardan dolayı, bu tür zararların meydana gelebileceği tarafımıza bildirilmiş dahi olsa, tarafımız kullanıcılara veya üçüncü taraflara karşı yükümlü değildir.

H. İhtilaflar

Kullanıcılarımızla veya üçüncü taraflarla aramızda oluşabilecek ihtilafları mümkünse tamamen önlemek veya en aza indirmek için şeffaf ve anlaşılır kurallar belirlemeye çalışıyoruz. Buna rağmen herhangi bir ihtilaf durumunda, ihtilafın nerede ve hangi hukuki düzenlemelere göre çözülebileceğini bilmek yol gösterici olacaktır. Kullanıcılarla veya üçüncü taraflarla Okuryazar arasındaki her türlü iddia, dava nedeni ya da ihtilafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yasaları geçerli olacaktır. Okuryazar’ı kullanmak veya kullanıcı hesabı açmakla, herhangi bir hukuki veya adli davada iddiaların münhasıran İstanbul mahkemelerinde çözümleneceğini kabul etmiş olursunuz.


I. Diğer Hükümler

1. Okuryazar’ın sağlıklı şekilde işlemesini sekteye uğratmayı veya ekonomik, teknik, itibari vb. bakımlardan zarar görmesini amaçlayan içerikler, iletiler, sayfalar, gruplar, etkinlikler veya kullanıcı hesaplarına izin verilmez. Bu tür içerik paylaşan kullanıcı hesapları silinebilir ve haklarında hukuki işlem başlatılabilir.

2. A, B, C, D, E, F, I kısımlarındaki Kullanım ve Hizmet Koşulları arasında platformda izin verilmeyen içerikler veya yapılamayacaklar arasında belirtilmemiş olsa dahi, suç unsuru oluşturan benzer nitelikteki içeriklere Okuryazar’da izin verilmez. Bu tür içerikler Okuryazar tarafından veya kullanıcılar tarafından bildirilen şikâyetler üzerine Okuryazar editörlerinin incelemeleri sonrasında silinebilir; içeriğin durumuna göre, içeriği paylaşan kullanıcı hesabı askıya alınabilir, silinebilir. Konusu aleni suç teşkil eden bir içerik veya hesapla ilgili, kullanıcı bilgileri hukuki mercilere, Okuryazar’ın değerlendirmesi sonucu veya ilgili hukuki mercilerin talebi üzerine, bildirilebilir.

3. Okuryazar sunduğu hizmetlerin kullanılmasından dolayı kullanıcılardan herhangi bir ücret almamaktadır. Okuryazar’ın teknik ve ekonomik açılardan sürdürülebilir olması için, sponsorluk desteği, bağışlar ve reklam seçenekleri değerlendirilmektedir.

4. (1) Temel İlkeler ve (2) Çerez Politikası bu Kullanım ve Hizmet Koşullarının tamamlayıcı bir parçasını oluşturur. Bu koşullarda belirtilen özelliklerin ve hizmetlerin sunulabilmesi ve kullanılabilmesi için çerezlerden yararlanılmaktadır. Okuryazar’ı kullandığınızda, Temel İlkelerimizi, Kullanım ve Hizmet Koşullarımızı ve Çerez Politikamızı kabul etmiş ve onaylamış olursunuz.

5. Size daha nitelikli hizmet sunmak ve özelliklerimizi kullanıcılar için daha iyi hale getirmek üzere yeni özellikler üzerinde çalışıyoruz. Bu nedenle, burada belirtilen kullanım ve hizmet koşullarını özellik ve uygulamalarımızı doğru biçimde uygulamak için bu koşulları zaman zaman güncellememiz gerekebilir. Güncellenen koşullardan makul süreler içinde haberdar edilirsiniz. Özellik ve uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz durumunda bu koşullara tabi olursunuz.

6. Güncellenen koşullarımızı kabul etmez ve artık Okuryazar topluluğunun bir parçası olmak istemezseniz, hesabınızı dilediğiniz vakit askıya alabilir veya silinmesini talep edebilirsiniz.Anasayfa · Yardım ve SSS · Hakkımızda · İlkeler · İletişim