Okuryazar / Kitaplar / 1864 Kafkas Tehciri: Kafkaslarda Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün isimli kitabı görüntülemektesiniz.

1864 Kafkas Tehciri: Kafkaslarda Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün

1864 Kafkas Tehciri: Kafkaslarda Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün Pdf e-kitap oku / indir


Mehmet Hacısalihoğlu'nun editörlüğünü yaptığı, 1864 Kafkas tehciri: Kafkaslarda Rus kolonizasyonu, savaş ve sürgün kitabı Okuryazar’ın dijital kitaplığında. Pdf e-kitap olarak okuyabilir, indirebilirsiniz.

Yerli ve yabancı çok sayıda tarihçinin kaleme aldığı makalelerden meydana gelen bu eser; Rusya’nın 19. yüzyıl Kafkasya siyaseti, 1864 yılı ve takip eden yıllarda Kuzey Kafkas Müslümanlarına yönelik tehcir politikaları ve göçler, Çerkes muhacirlerinin Osmanlı İmparatorluğu’na sığınması, salgın hastalıklar ve göç sürecinde yaşanan ölümler, Osmanlı’da muhacirlerin iskânı ve uyum sorunları ile günümüzde Türkiye’deki Çerkeslerin durumu ve Kafkasya’daki güncel gelişmeleri ele almaktadır. Derlemede yer alan her makale alanında yet-kin bilim adamları tarafından birinci el kaynaklara dayanarak hazırlanmıştır ve 1864 Kafkas Tehciri konusuyla ilgili birçok soruya açıklık getirmektedir. Eserde bir yandan konu hakkında şimdiye kadar yapılan çalışmaların sağladığı veriler değerlendirilmekte, öte yan-dan arşiv belgeleri ve sözlü tarih çalışmaları yardımıyla yeni ve önemli bilgiler ortaya konmaktadır.


1864 Kafkas Tehciri: Kafkaslarda Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün kitabı yazarları

Mehmet Hacısalihoğlu, Jülide Akyüz-Orat, Evren Balta, Necat Çetin, Margarita Dobreva, Tuğba Erdem, Mehtap Ergenoğlu, Sadriye Güneş, Zübeyde Güneş-Yağcı, Yaprak Has, Nedim İpek, Ömer Karataş, Osman Köse, Marieta Kumpilova, Theodosios Kyriakidis, Nebahat Oran-Arslan, Ergün Özgür, Abdullah Saydam, Kemal Saylan, Mustafa Tanrıverdi, Erdal Taşbaş, Abdullah Temizkan, Murat Topçu, Keisuke Wakizaka, Özgür Yılmaz


1864 Kafkas Tehciri: Kafkaslarda Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün kitabı İçindekiler


BİRİNCİ KISIM: GÖÇ KAVRAMI, TARİH YAZIMI VE KAMUOYU

1864 Tehcirinin Araştırmalarda ve Türkiye Kamuoyundaki Konumu 
Mehmet HACISALİHOĞLU

1864 Kafkas Göçü Araştırmalarında Kaynaklar ve Yöntem Sorunu 
Nedim İPEK


İKİNCİ KISIM: 1864 KAFKAS GÖÇÜ’NÜN NEDENLERİ, GÖÇ SÜRECİ VE SALGIN HASTALIKLAR

Soykırımdan Kaçış: Cebel-i Elsineden Memâlik-i Mahrûsaya 
Abdullah SAYDAM

Rusya’nın Kırım ve Kafkasya’da Hristiyan Nüfusu İskân Siyaseti (1770-1870) 
Osman KÖSE

18. Ve 19. Yüzyılda Rusya’nın Kuzey Kafkasya’yı Kolonileştirmesinde Kozakların İşlevi
Abdullah TEMİZKAN

1864 Kafkas Göçü Öncesinde ve Göç Sırasında Yaşanan Salgın Hastalıklar 
Tuğba ERDEM

Sanitarian Consequences of the Caucasian Migration: Three Unpublished Documents from Trabzon’s Italian Consulate
Theodosios KYRIAKIDIS

Kafkaslardan Kars’a Hüzünlü Yolculuk
Jülide AKYÜZ-ORAT/Mustafa TANRIVERDİ

Sefer Zaniko: Osmanlı’nın Kuzey Kafkasya Politikasına Etkisi 
Zübeyde GÜNEŞ-YAĞCI

Rus Kaynaklarına Göre 19. Yüzyılda Yaşanan Kafkas Göçlerinin Nedenleri ve Sonuçları
Sadriye GÜNEŞ


ÜÇÜNCÜ KISIM: KAFKAS GÖÇMENLERİNİN BALKANLAR’DA, ANADOLU’DA VE ARAP VİLAYETLERİNDE YERLEŞTİRİLMESİ

Doksanüç Harbi’nden Sonra Kafkaslardan Orta Karadeniz Bölgesine Yapılan Göçler 
Kemal SAYLAN

1864 Kafkas Göçü’nde Trabzon
Özgür YILMAZ

19. Yüzyıl Sonlarında Antalya’da Göçmen İskânı (1864-1900) 
Erdal TAŞBAŞ

Kafkaslar’dan Anadolu’ya Uzanan Bir Göç Öyküsü: Mersin Atlılar Köyü 
Mehtap ERGENOĞLU

Akçakent Köyünde Yerleşen Besleney Çerkeslerinin Göç Serüveni 
Yaprak HAS

Anadolu’da Kafkas Göçmenlerinin Etnik Yapısı, Yerleşimi ve Nüfusu 
Murat TOPÇU

Circassian Exodus from the North Caucasus and their Resettlement in Kosovo 
Marieta KUMPILOVA

Settlement and Integration of the Circassians in the Danube Vilayet 
Margarita DOBREVA

Kafkaslardan Arap Topraklarına Kafkas Muhacirleri
Jülide AKYÜZ-ORAT / Nebahat ORAN-ARSLAN


DÖRDÜNCÜ KISIM: GÖÇMENLERİN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA ENTEGRASYON SÜREÇLERİ VE GÜNCEL DURUM

Sivas-Uzunyayla’da Afşar-Çerkes Çatışması (1860-1870) 
Ömer KARATAŞ

Türkiye’deki Kuzey Kafkas Diaspora Kurumları ve Lobi Faaliyetleri 
Ergün ÖZGÜR

SSCB Döneminden Günümüze Türkiye’deki Kafkas Toluluklarının Abhazya ile İlişkileri
Keisuke WAKIZAKA

Kuzey Kafkaslarda Çatışma ve Yerel Elitler: Çeçenistan Örneği 
Evren BALTA


BEŞİNCİ KISIM: KAYNAKLAR, BELGELER

Kafkas Adıgey Çerkeslerinin İskân Edildiği Bayındır-Arıkbaşı Köyü 1904 Yılı Son Osmanlı Nüfus Sayımı ve Sonuçları 
Necat ÇETİN

BİBLİYOGRAFYA/BIBLIOGRAPHY

YAZARLAR/AUTHORS


Konu: 1864 Kafkas Tehciri: Kafkaslarda Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün kitabı, Kafkasya, Çerkesler, 1864 Sürgünü, Rusya’nın Kafkasya Politikası, Tehcir, Göç, Sürgün, Osmanlı-Rus İlişkileri, Caucasia, Circassians, Exodus of 1864, Russian Caucasia Policy, Deportation, Migration, Exodus, Ottoman-Russian Relations, Mehmet Hacısalihoğlu, Jülide Akyüz-Orat, Evren Balta, Necat Çetin, Margarita Dobreva, Tuğba Erdem, Mehtap Ergenoğlu, Sadriye Güneş, Zübeyde Güneş-Yağcı, Yaprak Has, Nedim İpek, Ömer Karataş, Osman Köse, Marieta Kumpilova, Theodosios Kyriakidis, Nebahat Oran-Arslan, Ergün Özgür, Abdullah Saydam, Kemal Saylan, Mustafa Tanrıverdi, Erdal Taşbaş, Abdullah Temizkan, Murat Topçu, Keisuke Wakizaka, Özgür Yılmaz, Siyasi Tarih, E kitap oku, Pdf kitap oku, E kitap indir

Kitap Yorumları

Şu yazılar da ilginizi çekebilir