Okuryazar / Kitaplar / Süleymaniye Kürsüsünde isimli kitabı görüntülemektesiniz.
Süleymaniye Kürsüsünde

Süleymaniye Kürsüsünde

6 kişi beğendi
3 kişi okudu
0 kişi inceledi ve yorumladı
1 kişi alıntıladı ve paylaştı
Hakkında

Süleymaniye Kürsüsünde

Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsünde Şiir kitabı Pdf e-kitap oku / indir


Bir zamanlar yine İstanbul’a gelmiştim ben.
Hâle baktıkça fakat, ümmetin âtîsinden
Pek derin ye’se düşüp Rusya’ya geçtim tekrar.
Geçmeseydim edeceklerdi ya zâten icbar!
Sığmıyor en büyük endâzeye işler artık;
Saltanat nâmına, din nâmına bin maskaralık...
Ne felâket, ne rezâletti o devrin hâli!
Başta bir kukla, bütün milletin istikbâli,
İki üç kuklacının keyfine mahkûm olmuş:
Bir siyâset ki didiklerdi, emînim, Karakuş!
Nerde bir maskara sivrilse, hayâsızlara pîr,
Haydi Mâbeyn-i Hümâyûn’a!.. Ya bâlâ, ya vezîr!
Ümmetin hâline baktım ki: Yürekler yarası!
Ne bir ekmek yedirir iş; ne de ekmek parası.
Kışla yok, dâire yok, medrese yok, mektep yok;
Ne kılıç var, ne kalem... Her ne sorarsan, hep yok!

***

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Türk edebiyatının ve Milli Mücadelenin önde gelen isimlerinden biridir. Toplumun ortak bir ruh etrafında toplanması ve mücadele etmesi için sesiyle, sözüyle, kalemiyle büyük çaba göstermiştir. Başta İstanbul olmak üzere, Anadolu’da mücadelenin örgütlenmesi doğrultusunda makalelerle, yaptığı konuşmalarla işgale karşı halkın direnişe geçmesinde önemli rol oynamıştır.

Yazılarında ve şiirlerinde altını çizerek işlediği hususları kendi hayatına yansıtmış, hem yazılarıyla hem yaşayış biçimiyle topluma örneklik teşkil etmiş bir kişiliktir Mehmet Akif. Osmanlı’nın son dönemlerinde olduğu gibi, Milli Mücadele ve sonrasında da, içinde yaşadığı topluma ve dünyaya dair ilkeli bir duruş sergilemiştir. Çalışmak, çaba göstermek, yılmamak, mücade etmek, Hakkı ve hakikati dosdoğru şekilde her ortamda dile getirmek Mehmet Akif’in sarsılmaz ilkelerini oluşturmuştur.

Bu doğrultuda, başyazarlığını yaptığı haftalık derginin isminin Sırat-ı Müstakim olması hiç de yadırgatıcı değildir.

Süleymaniye Kürsüsünde şiir kitabı hakkında bilgi


Okumakta olduğunuz Süleymaniye Kürsüsünde, Mehmet Akif’in Safahat dizisinin ikinci şiir kitabıdır. Sırâtımüstakim ve Sebîlürreşâd dergilerinde yayımlanmış olan şiirlerinden 1912 yılında tek başlık altında 1002 mısra olarak yayımlanmıştır. Topluma vaaz veya nasihatler şeklinde tasarlanan şiirde, aydınlar, gazeteciler, yöneticiler, din adamları ve halkın akıl, bilgi ve ahlaktan nasıl uzaklaştığını; kutuplaşan siyasi ve toplumsal zeminde, herkesin nasıl kendi bencil menfaatini kolladığnı, bunun da toplum açısından nasıl bir çürüme ve çöküşe yol açtığını çarpıcı bir dille anlatmış, çözüm yollarını göstermeye çalışmıştır.

Türkiye’de birçok yazar ve şairde olduğu gibi, Mehmet Akif’in yayınlanan kitaplarında da, iyi niyetli de olsa bir yöntem hatası yapılmaktadır. Ayrı ayrı basılmış eserleri, çoğunlukla yayın ve dağıtım kaygılarıyla tek kitap olarak okura ulaştırılmaktadır. Bu ise, kanaatimizce eserlerinin değerini artırmak yerine düşürmektedir. Daha fazla okunmaları yerine daha az okunmalarına yol açmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz çerçevede, Mehmet Akif’in yedi şiir kitabı çoğu vakit sadece Safahat adı altında külliyat olarak adeta bir ansiklopedi gibi yayınlanmıştır. Her bir eseri de, o külliyat içinde belirtilmiş olsa da, eserin hacmi artmış, her bir şiir kitabının kendi bütünlüğü kanaatimizce bir hayli zedelenmiş, zayıflamıştır. Bunun bir göstergesi, Safahat’ın ve birçok başka yazarın eserinin pek çok kitaplıkta bulunmasına rağmen, okunmadan raflarda kalmasıdır.

Okur Yazar Derneği Yayınları olarak, yazarın / şairin farklı vakitlerde yayınlanmış olan eserlerini kendi yaptığı gibi, ayrı ayrı yayınlamayı daha uygun görüyoruz. Bu kapsamda, şairin Süleymaniye Kürsüsünde başlıklı ikinci şiir kitabını yayınlıyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. Böylece, eserin hak ettiği saygının yanı sıra geniş kitlelerce ve özellikle genç kuşaklarca daha fazla okunacağını umuyoruz.

Ülkemizin edebiyat ve kültür hayatına mütevazı bir katkı olması dileğiyle.

-Önsöz'den-

Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsünde kitabı içindekiler

Mehmet Akif Ersoy: Hayatı ve Eserleri 
Editör’ün Önsözü
Süleymaniye Kürsüsünde

Süleymaniye Kürsüsünde Şiir kitabından Seçmeler


Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.

***

Hem vatan gitti mi, yoktur size bir başka vatan,
Çünki mîrasyedi sâil kovulur her kapıdan!

***

Yarılıp sanki zemin uğrayıvermiş, yer yer,
Bin sefîl ordu ki efrâdı: Bütün âileler.
Hepsi aç, bir paraları yok, kadın erkek çıplak,
Sokağın ortası ev, kaldırımın sırtı yatak!

***

Bırakın mâtemi, yâhu! Bırakın feryâdı;
Ağlamak fâide verseydi, babam kalkardı!
Göz yaşından ne çıkarmış? Neye ter dökmediniz?
Bâri müstakbeli kurtarmaya bir azm ediniz!
Ye’se hiç düşmeyecek zerrece îmânı olan;
Sâde siz derdi bulun, sonra kolaydır derman.

***

Boğuyor âlem-i İslâm’ı bir azgın fitne,
Kıt’alar kaynayarak gitti o girdâb içine!
Mahvolan âileler bir sürü ma’sûmundur,
Kalan âvârelerin hâli de ma’lûmundur


Mehmet Akif'in Süleymaniye Kürsüsünde şiir kitabı E-kitap olarak (PDF) formatında Okuryazar'da. E-kitap okumak veya indirmek için E-Kitap Oku sekmesini kullanınız. Daha fazla bilgi isterseniz, sağ üst köşedeki profil bliglerinizden Yardım ve SSS sayfasına göz atabilirsiniz.


Konu: Mehmet Akif Ersoy şiirleri, Mehmet Akif Ersoy şiir kitapları

Kitap Yorumları

Şu yazılar da ilginizi çekebilir