Okuryazar / Kitaplar / İnfodemi ve Bilgi Düzensizlikleri isimli kitabı görüntülemektesiniz.
3 kişi beğendi
2 kişi okudu
0 kişi inceledi ve yorumladı
1 kişi alıntıladı ve paylaştı
Hakkında

İnfodemi ve Bilgi Düzensizlikleri

İnfodemi ve Bilgi Düzensizlikleri kitabı Pdf e-kitap oku / indir


Emre Erdoğan, Pınar Uyan-Semerci, Birnur Eyolcu-Kafalı, Şaban Çaytaş'ın İnfodemi ve Bilgi Düzensizlikleri: Kavramlar, Nedenler ve Çözümler başlıklı kitabı Pdf E-kitap olarak Okuryazar'ın dijital kitaplığında. Ücretsiz açık erişim Pdf kitap olarak okuyabilir veya indirebilirsiniz.

Yaşadığımız çağda hiç olmadığı kadar çok ve çeşitli bilgiye ulaşabiliyoruz ancak doğru bilgiye erişebilmek hepimiz için zaman ve emek gerektiriyor. Her an yeni şeyler öğreniyor, birçok farklı kanaldan bilgi ediniyoruz ama doğruluklarından emin olamıyoruz. Daha da çarpıcı olan ise bizler de aynı hızla bilgi yayabiliyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yürüttüğümüz birçok araştırmada, toplumda yaşanan ötekileştirme, kutuplaşma, göçmen karşıtlığı ve ayrımcılık pratikleri üzerine çalışırken, medyanın çok boyutlu etkileri bulgularımız arasında yer aldı. Araştırmalarımız hem sosyal medya araçlarının hem de geleneksel medyanın, insanların dünya ve Türkiye’ye dair farklı “gerçek”liklerde yaşamalarına yol açtığını gösterdi. Bu farklı “gerçek”liklere dayanarak da insanların algılarını, tutumlarını ve davranışlarını şekillendirdiğini, açıkladığını gözlemledik. Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını sırasında infodemi ve tüm bilgi düzensizlikleri gittikçe artarak gerçeklik algımızı, günlük hayatımızı ve iyi olma halimizi olumsuz şekilde etkileyen bir hal aldı. Bireyleri infodemi ve bilgi düzensizliklerine karşı güçlendirmeyi ve Hakikat Sonrası bu dönemin karmaşası karşısındaki çaresizliğini azaltmayı amaçlayan bir dizi müdahale çalışmasının bir parçası olarak The Black Sea Trust for Regional Cooperation destekleri ile hayata geçirdiğimiz İnfodemi Eğitimi Projesi’nin son aşaması olarak proje ekibi tarafından kaleme alındı. Kitap hem çevrimiçi hem de basılı olarak açık erişim kaynak halinde okurları ile buluşuyor. Özellikle çevrimiçi okuma yolculuğu hem açık dersler, hem de farklı film, belgesel ve kaynak önerilerinin bağlantılarıyla oldukça kapsamlı bir temel kaynak olmayı hedefliyor.

İnfodemi ve Bilgi Düzensizlikleri İçindekiler

1 Bilgi Düzensizliklerinde Temel Kavramlar

Giriş
İnfodemi
İnfodeminin Yarattığı Zorluklar
Bilgi Düzensizlikleri
Bilgi Düzensizlikleri Türleri
Dezenformasyon
Mezenformasyon
Malenformasyon
Mezenformasyon ve Dezenformasyonun Farklı Biçimleri
Yanlış Bilginin Üretimi ve Yayılımı
Aktörler
Mesaj
Yanlış Bilgiler Nerede Yayılıyor?
İzleyiciler
Bilgi Düzensizliklerinin Süreçleri

2 İnfodeminin Belirleyicileri

Giriş
İnfodeminin Bireysel Belirleyicileri
Yanlış Bilgileri Kim Paylaşıyor?
Yanlış Bilgilere Neden İnanırız?
Medya Sistemi ve Sosyal Medya Platformları
Geleneksel Medyadan Dijital Dünyaya: Neler Değişti?
Dijitalleşme ve Bilgi Düzensizlikleri İlişkisi
Sosyal Medya Platform Mimarileri
Siyasal Ortam
Kutuplaşmış Ortamda Doğru Bilgiye Erişim
Hakikat Sonrası Dönem
Popülizm

3 Komplo Teorileri

Giriş
Komplo Teorilerini Anlamak için Temel Kavramlar
Komplo
Komplo Teorisi
Komplo Teorilerine İnanç (Conspiracy Beliefs)
Komplocu Düşünce/Komplo Zihniyeti (Conspiracy Thinking/Conspiracy Mindset)
Komplo Teorisyeni
Komplo Teorilerinin Bilgi Düzensizlikleriyle İlişkisi
Komplo Teorilerine Yönelik Yaklaşımlar
Paranoyak Bir Üslup Olarak Komplo Teorileri
Komplo Teorilerini Anlamak
Türkiye’de Komplo Teorileri
Covid-19 Döneminde Komplo Teorileri

4 Bilgi Düzensizlikleri Vakalarından Örnekler

Giriş
Aşı Karşıtlığı
Aşı Karşıtlığı Nedir?
Aşı Karşıtlığının Tarihsel Süreci
Modern Aşı Karşıtlığı: Nedenler, İddialar
Covid-19 Aşılarına Karşı Savlar ve Komplo Teorileri
Türkiye’de Covid-19 Döneminde Komplo Teorileri
Türkiye’de Aşı Karşıtlığı
İklim Krizi
Bir Kavramsal Haritalandırma
Dezenformasyon Kampanyası Yürüten Aktörler ve Stratejiler
Göçmenlere Dair Yanlış Bilgiler
Türkiye’de Suriyeliler ile İlgili Yanlış Bilgiler
Teyit Analizlerinin İncelenmesi

5 Bilgi Düzensizlikleri ve İnfodemi ile Mücadele

Bilgi Düzensizlikleriyle Mücadele Yöntemleri
Aşılama (Prebunking)
Çürütme (Debunking)
Doğrulama Kuruluşları
Sosyal Medya Platformları
Covid-19 Döneminde Kurumların İnfodemiyle Mücadelesi
Uluslararası Kuruluşların İnfodemiyle Mücadeledeki Rolü
Ulusal Kurumlar Düzeyinde İnfodemiyle Mücadele
Sonuç: İnfodemi ve Bilgi Düzensizlikleriyle Mücadelede Müdahale Önerileri

***

Subjects: Communication in politics. Communication in public health. Media literacy. Mass media and propaganda. Mass media -Social aspects. Disinformation. Disinformation -Case studies. Fake news. Censorship. Truthfulness and falsehood. Polarization (Social sciences) Conspiracy theories. COVID-19 (Disease) in mass media. COVID-19 (Disease) -Press coverage. COVID-19 (Disease) -Government policy -Case studies.

Yazarlar

EMRE ERDOĞAN

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Prof. Dr. Emre Erdoğan aynı bölümde doktorasını tamamladı. 1996’dan itibaren kamuoyu araştırmaları yapan Erdoğan 2003 yılında bağımsız bir araştırma şirketi olan Infakto RW’yu kurdu. 2005 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak Araştırma Metotları ve İstatistik dersleri veren Erdoğan, 2015 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmakta, halen Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Erdoğan; dış politika ve kamuoyu, siyasal katılım, kutuplaşma, popülizm, genç ve çocuğun iyi olma hali; gönüllülük, sosyal sermaye ve sosyal gelişim konularında çok sayıda araştırma yürütmüş ve yayın yapmıştır. Akademideki araştırmalarının yanı sıra sivil toplumda da birçok araştırmada danışman ya da yürütücü olarak yer almıştır.

PINAR UYAN-SEMERCİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci, 2007 yılından beri Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdürlüğü görevini yürütmektedir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden alan Uyan-Semerci’nin akademik çalışma alanları siyaset felsefesi, karşılaştırmalı siyaset, sosyal politika ve sosyal bilimlerde metodolojidir. Uyan-Semerci, evrensellik, adalet, haklar, katılım, vatandaşlık, insani gelişim, yapabilirlik yaklaşımı, yoksulluk, göç, kolektif kimlik oluşumları, ötekileştirme, kutuplaşma, çocuk işçiliği ve çocuğun iyi olma hali konularında birçok araştırma projesi yürütmüş, makale ve kitap yayını yapmıştır.

BİRNUR EYOLCU-KAFALI

2010 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir süre özel sektörde pazarlama-iletişim alanında çalışmıştır. 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Projeler ve STK Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2020 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitim alanında yüksek lisans tezini tamamlamıştır. 2021 yılı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen İnfodemi Eğitimi ve Türkiye’de Kutuplaşmayı Azaltmak için Stratejiler ve Araçlar (TurkuazLab) projelerinde görev almaktadır. Eyolcu-Kafalı’nın çalışma ve ilgi alanları arasında sivil toplum, toplumsal cinsiyet, flört şiddeti, kadın hakları, eğitim, bilgi düzensizlikleri, infodemi ve kutuplaşma yer almaktadır.

ŞABAN ÇAYTAŞ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini, Marmara Üniversitesi Uluslararası Politik Ekonomi bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Şaban Çaytaş, aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Daha önceden bilgi düzensizlikleri ile ilgili projelerde görev alan Çaytaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde infodemi ve bilgi düzensizlikleri üzerine çalışmaktadır. Akademik ilgili alanları arasında bilgi düzensizlikleri ve komplo teorileri, medya ve siyaset, göç, dış politika analizi, dış politikada ekonomik yönetim bulunmaktadır.


Konu: E-kitap oku, E-kitap indir, Pdf kitap oku, Pdf kitap indir, Siyaset kitapları 

Kitap Yorumları

Şu yazılar da ilginizi çekebilir