Okuryazar / Kitaplar / Devlet ve Fert isimli kitabı görüntülemektesiniz.
4 kişi beğendi
4 kişi okudu
0 kişi inceledi ve yorumladı
4 kişi alıntıladı ve paylaştı
Hakkında

Devlet ve Fert

Ahmet Ağaoğlu Devlet ve Fert Pdf e-kitap oku / indir 


Ahmet Ağaoğlu’nun Devlet ve Fert kitabı ilk olarak 1933 yılında yayımlandı. Kitap Cumhuriyetin ilk yıllarına ışık tutması bakımından kıymetlidir.

Devlet ve Fert’te Ahmet Ağaoğlu’nun Kadro çevresiyle, özellikle de Şevket Süreyya Aydemir ile giriştiği tartışmalar yer alır. Bir kısmı polemik olmak üzere hararetli tartışmalardan oluşan kitaptaki yazılar, yazarın Cumhuriyet Gazetesi’nde Kadro çevresiyle giriştiği tartışma yazılarının bir araya getirilmiş halidir. Bu tartışmalar arasında, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile yürütülenler de hayli dikkat çekicidir.

Devlet ve Fert Türk siyasi hayatında bir devre ışık tutması bakımından önemlidır. Aynı zamanda bugün için de kıymetini koruduğunu söyleyebiliriz. Liberalizm, kapitalizm, sosyalizm, veya milliyetçilik veya muhafazakarlık gibi siyasi ideolojiler veya iktisadi sistemler üzerine yapılan tartışmalarda veya sosyal yapı ve demokrasiye dair hususlarda okura Türkiye’nin nereden nereye doğru yol aldığını gösterir niteliktedir.

Okur Yazar Derneği Yayınları olarak, bu tartışmaların doğru veya yanlışlığını okurlara bırakıyoruz. Bunun bir yayınevinin görevi olmadığını değerlendiriyoruz. Bizim görevimiz, böylesi tartışmaların toplumumuza sunulması, geçmişin bilgi yığını içinde unutulup kalmamasıdır.

Bu eserin, günümüzdeki tartışma kültürü dahil, kültürel birikimimizin gelişmesine, tarafların birbirilerini anlamak için neler yapabileceğine ışık tutacağına inanıyoruz. Şunu biliyoruz ki, açık, sarih, net kavram setleri ile birbirini anlamayan toplumlar, kavga ederek haklarını elde etmeye çalışırlar. Bu ise, verimsiz, çorak bir sosyal, siyasi ve kültür ortam anlamına gelir.

Ahmet Ağaoğlu’nun Devlet ve Fert kitabını okurken, eminiz siz de meseleler üzerine derinlemesine düşünme, iddiaları ve karşı iddiaları tartma imkânı bulacaksınız. İşte bunu, en büyük kazanım olarak görüyoruz. Umarız ilerleyen vakitlerde, Kadro çevresinden yazarların eserlerine de geniş yer veririz.

Kitabın, ülkemizin fikir, bilim ve kültür hayatına mütevazı bir katkı olması dileğiyle.

-Önsöz'den--

Devlet ve Fert kitabı içindekiler

Kadrocu’lar
İnkılâbımızın İdeolojisi
Kadrocular ve Demokrasi
Basitten Mürekkebe, Sürüden Millete Dogru
İçtimai Tezatlar
Asrî Devlet Salâhiyetlerinin Genişlemesi
Umumî Harbin Tesirleri: Muhtelif Devletçilik Tarzları
Dikkate Lâyık Bir Polemik
Cevaba Cevap!
Yakup Kadri Bey’e...
Yakup Kadri Bey’e...
Son Söz
Kooperatif Mecmuasına Cevabım: Bir İzah


Konu: E-kitap oku, E-kitap indir, Pdf kitap oku, Pdf kitap indir, Siyaset kitapları, Tarih kitapları

Kitap Yorumları

Şu yazılar da ilginizi çekebilir