Okuryazar / Kitap / Yazarlar / Ahmet Hâşim isimli yazarı görüntülemektesiniz.
Ahmet Hâşim
  • Yazdığı Kitap Sayısı: 4
  • Gösterim: 804
4 kişi bu yazarı beğendi
Beğen

Ahmet Hâşim

1884, Bağdat - 4 Haziran 1933, İstanbul. 


Babası mülkiye kaymakamlarından Arif Hikmet Bey, annesi Sara Hanım’dır. Babasının Arabistan vilâyetlerindeki memuriyetleri sırasında ilkokul eğitimine devam etti; bu sırada Arapça öğrendi. Annesinin ölümü üzerine 12 yaşında İstanbul’a geldi. 1897 yılında Galatasaray Sultanîsi’ne kayıt oldu. Sultanî’de sanat ve edebiyata ilgi gösterdi. İlk şiiri 1901 yılında Mecmua-i Edebiyye’de yayınlandı. Erken dönemlerinde Muallim Naci, Abdülhak Hâmid, Tevfik Fikret ve Cenab Şahabeddin’den etkilendi. Sonra Fransız şiirini ve sembolistleri tanıdı. 1907 yılında Reji İdaresine memur olarak girdi. Aynı zamanda Mekteb-i Hukuk’a devam etti. I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesinde bulundu. 1924 yılında Paris’e, 1932 yılında ise hastalığı sebebiyle Frankfurt’a seyahat etti. Değişik yerlerde memurluklarda bulundu; öğretmenlik yaptı. Sanâyi-i Nefise Mektebi’nde (Güzel Sanatlar Akademisi) mitoloji dersleri verdi; Mülkiye Mektebi’nde Fransızca öğretmenliği yaptı. Fecr-i Âtî grubunun yayın organı Servet-i Fünûn dergisinde şiirleri yayımlandı. 


Ahmet Hâşim’in eserleri arasında Piyâle (şiir - 1908); Göl Saatleri (şiir - 1911), Gurebahâne-i Laklakan (deneme - 1928), Bize Göre (deneme - 1928), Frankfurt Seyahatnamesi (gezi yazıları - 1933) bulunmaktadır. “Merdiven” şiiri edebiyatta sembolizm akımının en bilinen ve etkili örneklerindendir. 


Okur Yazar Derneği Yayınları tarafından yayımlanmış olan eserleri: 


Bize Göre (2016)

Bir Seyahatin Notları (2017)

Frankfurt Seyahatnamesi (2018)

Gurebâhâne-i Laklakan (2020)

Not: Şiirleri yayına hazırlanmaktadır.

Ahmet Hâşim'ın Tüm Kitapları

Ahmet Hâşim'ın Okuryazar'a eklenmiş olan tüm kitaplarını aşağıda görebilirsiniz.

Bize Göre

Yazar: Ahmet Hâşim

İlk Basım: 2016

Bir Seyahatin Notları

Yazar: Ahmet Hâşim

İlk Basım: 2017

Frankfurt Seyahatnamesi

Yazar: Ahmet Hâşim

İlk Basım: 2018

Gurebâhâne-i Laklakan (Leylekler Bakımevi)

Yazar: Ahmet Hâşim

İlk Basım: 2020